Genel|

MEKATRONİK MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Olağan Genel Kurul 25.09.2021 Cumartesi günü saat 10:30‘da Liman Kitap Kahve‘de (Kızılırmak, Ufuk Ünv. Cd No:8, 06510 Çankaya/Ankara) yapılacaktır.

Yeterli sayı sağlanmaması durumunda;

1. Olağan Genel Kurul 10.10.2021 Pazar günü saat 10:30‘da Liman Kitap Kahve‘de (Kızılırmak, Ufuk Ünv. Cd No:8, 06510 Çankaya/Ankara) yeter sayı aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM:

 1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 2. Divan Heyeti Seçimi
 3. Yoklama ve yeter sayısının tespiti
 4. Toplantı gündeminin varsa değişiklik önerileriyle görüşülmesi ve onaylanması
 5. 2021-2022 dönemi Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması, görüşülmesi
 6. 2021-2022 dönemi Yönetim Kurulu Gelir/Gider Çizelgesinin okunması, görüşülmesi
 7. Yönetim Kurulunun İbra edilmesi
 8. Varsa Tüzük değişikliğinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması
 9. Gelecek dönem Yönetim Kurulu adaylarının tespiti ve söz hakkı verilmesi
 10. Gelecek dönem Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerin seçimi
 11. Gelecek dönem Denetim Kurulu Önerisinin görüşülmesi
 12. Gelecek dönem Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin seçimi
 13. Gelecek dönem Çalışma planı ve tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve oylanması
 14. Dilek ve temennilerin alınması
 15. Kapanış

İrtibat:

Tahir Uras

0 536 526 51 95

Comments are closed.

Close Search Window