Genel|

MEKATRONİK MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurulu aşağıdaki gündemle 18.11.2022 Cuma günü saat 19:30’da Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad Blackout A Blok No: 211 D.No: 64, Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır,

Yeterli sayı sağlanmaması durumunda;

Olağanüstü Genel Kurul 25.11.2022 Cuma günü saat 19:30’da aynı adreste yeter sayı aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM:

  1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  2. Divan Heyeti Seçimi
  3. Yoklama ve yeter sayısının tespiti
  4. Toplantı gündeminin varsa değişiklik önerileriyle görüşülmesi ve onaylanması
  5. Tüzük değişikliğinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması
  6. Dilek ve temennilerin alınması
  7. Kapanış

İrtibat:

Kurumsal İletişim Birimi

+90 212 909 35 95

Comments are closed.

Close Search Window