AMAÇ

Bu şartnamenin hazırlanmasındaki amaç; e-posta mesajlarını alma, gönderme, yönlendirme ve otomatik gönderme kullanımına ait Mekatronik Mühendisleri Derneği politikasını tanımlamaktadır.

KAPSAM

Bu şartname, Mekatronik Mühendisleri Derneği bünyesinde sağlanan resmi e-posta kutusu olan tüm üyeleri kapsar.

KULLANIM

  • Dernek, temel güvenliği sağlamakla yükümlüdür.
  • Üye, şifrenin kullanılmasından, gerektiği şekilde saklanmamasından, kaybedilmesinden, başkalarına verilmesinden, her ne şekilde olursa olsun 3. kişilerce ele geçirilmesinden dolayı doğabilecek sorunlardan ve kullanımdan kaynaklanan her türlü durum, kendi sorumluluğundadır.
  • Üye, dernek tarafından yapılacak bilgilendirme ile en güncel şartnameyi takip etmek ve uymakla yükümlüdür.
  • Üyeye resmi olarak tahsis edilen e-posta adresi, kötü amaçlı ve kişisel çıkar amaçlı kullanılamaz.
  • Derneğin e-posta sunucusu, kurum içi ve dışı başka kullanıcılara SPAM, phishing mesajlar göndermek için kullanılamaz.
  • Dernek içi ve dışı herhangi bir kullanıcı ve gruba; küçük düşürücü, hakaret edici ve zarar verici nitelikte e-posta mesajları gönderilemez.
  • Üye, derneğin e-posta sistemi üzerinden taciz, suiistimal veya herhangi bir şekilde alıcının haklarına zarar vermeye yönelik öğeleri içeren mesajları göndermemelidir. Bu tür özelliklere sahip bir mesaj alındığında bilisim@mekatronik.org.tr adresine haber verilmelidir.
  • Üye, üye kodu/parolasını girmesini isteyen e-posta geldiğinde, bu e-postalara herhangi bir işlem yapmaksızın bilisim@mekatronik.org.tr adresine haber vermelidir.
  • Üye, e-posta kullanımı sırasında dile getirdiği tüm ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul etmektedir. Suç teşkil edebilecek, tehditkâr, yasadışı, hakaret edici, küfür veya iftira içeren, ahlaka aykırı mesajların içeriğinden üye sorumludur.
  • Üyelik istifası durumunda; hesap, 3 ay süre ile pasif edilecektir. Sonrasında ise hesap, tamamen silinecektir.

Bu şartname, Mekatronik Mühendisleri Derneği Bilgi İşlem Birimi tarafından 12.04.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncellenmiştir.

Şartname, 3 ana maddeden ve 10 alt maddeden oluşmaktadır.