Genel|

MEKATRONİK MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ

BURSA ŞUBESİ

GENEL KURUL GÜNDEMİ

Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu 18.06.2022 Cumartesi günü saat 16:00‘da Nilüfer Dernekler Yerleşkesi-Konak Mah. Seçkin Sok. No : 23 Pk :37 Nilüfer/Bursa adresinde yer alan Dernekler Yerleşkesinde yapılacaktır.

Yeterli sayı sağlanmaması durumunda;

1. Olağan Genel Kurul 25.06.2022 Cumartesi günü saat 16:00’da yeter sayı aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM:

 1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 2. Divan Heyeti Seçimi
 3. Yoklama ve yeter sayısının tespiti
 4. Toplantı gündeminin varsa değişiklik önerileriyle görüşülmesi ve onaylanması
 5. Geçmiş dönem Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması, görüşülmesi
 6. Geçmiş dönem Yönetim Kurulu Gelir /Gider Çizelgesinin okunması, görüşülmesi
 7. Yönetim Kurulunun İbra edilmesi
 8. Gelecek dönem Yönetim Kurulu adaylarının tespiti ve söz hakkı verilmesi
 9. Gelecek dönem Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerin seçimi
 10. Gelecek dönem Denetim Kurulu Önerisinin görüşülmesi
 11. Gelecek dönem Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin seçimi
 12. Genel Merkez Delege seçimi
 13. Gelecek dönem Çalışma planı ve tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve oylanması
 14. Dilek ve temennilerin alınması
 15. Kapanış

Genel Kurul Kayıt Formu

İrtibat:

Özlem Egan

0 538 925 13 85

Comments are closed.

Close Search Window