1. Kurumsal üyelerin logoları Dernek internet sitesi ana sayfasında, internet adreslerine yönlendirme ile birlikte yer alır.
 2. Kurumsal üye Genel Kurul’da belirlediği mensubuyla tek oy hakkına sahiptir.
 3. Kurumsal üye kuruluşların logolarına tüm toplantı organizasyonlarının duyurularında ve toplantı mekanlarında yer verilir.
 4. Dernek üyelerine özel düzenlenen üye toplantıları, gündem toplantıları ile network imkânı sağlanması.
 5. Dernek tarafından düzenlenen çalışmalarda konu ile ilgili kurumsal üye yetkilisini konuşmacı olması için davette bulunabilir.
 6. Dernek tarafından düzenlenen çalışmalar ve etkinliklerde firmadan en az bir kişi mekatronik mühendisi toplamda 3 kişiyi davetli olarak gönderebilir.
 7. Dernek misyon ve vizyonuna uygun konularda kurumsal üye ile ana sponsorluk bazında araştırma, yayın, rapor hazırlanarak dağıtımı yapılabilir. Kurumsal üye mensupları Dernek tarafından oluşturulan çalışma gruplarında üye sayısının %10’unu geçmeyecek oranda temsil edilebilir.
 8. Dernek kurumsal yönetim ve ilgili konularda uluslararası trendleri, ulusal düzenlemeleri takip ederek bilgilendirmelerde bulunur, önem arz eden konularda ortak toplantılar düzenleyerek kurumsal üye çalışanlarının bilgilenmelerini sağlar.
 9. Dernek yakın işbirliği içinde bulunduğu diğer iş dünyası örgütleri ile kurumsal üye kuruluşların iletişim de bulunması, uzmanlık alanlarından faydalanması ve düzenledikleri etkinlikler konusunda bilgilendirme sağlama konularında destek sağlar.
 10. Mekmuhder etkinliklerinde ÖNCELİKLE TERCİH EDİLEN sponsor kurum olma hakkı doğar.
 11. Dernek paydaşlık sağladığı fuar ve etkinliklerde kurumsal üyelerimizin kurum ve kuruluşlara tavsiyesinde bulunur.
 12. Proje ve sosyal sorumluluk ortaklığı gerçekleştirebilir.
 13. Yılda bir kez üyelerin katılımı ile düzenlenen strateji çalıştayına dahil edilir.
 14. Kurumsal üyelere özel yılda bir kez etkinliğe dahil edilir.
 15. Hibe ve teşvik programlarından proje yazımı konusunda akademisyen yönlendirilmesi yapılması.
 16. Kurumsal üyeler derneğin çeşitli faaliyetlerindeki indirimlerden yararlanır.
 17. Sektörel Kurul üyesi olmak için öncelik kazanır.
 18. Firmanın isteği doğrultusunda dernekten stajyer ve mühendis yönlendirilmesi üçten fazla kez yapılabilinir.
 19. E-bülten röportajı yayınlanması yıl içerisinde 1 kere yapılacaktır.

Her kurumsal Üye MEKMUHDER’de, firmasını temsil edecek bir kurumsal üye temsilcisi bildirmek zorundadır. Kurumsal üye temsilcisi Genel Kurullarda derneği temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişidir. Her kurumsal üye Genel Kurullarda temsilcinin kullanacağı bir oy ile temsil edilir.

Kurumsal üye, bildirdiği temsilcide değişiklik olduğu takdirde MEKMUHDER’e bildirmekle yükümlüdür.

Aday Online Kurumsal Üyelik Formu’nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.

Kurumsal İletişim Birimi tarafından Kurum hakkında gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

Doldurulan Üyelik Formunun ardından firmanın üyeliğe kabulü yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında onaylanmak üzere gündeme alınır.

Üyelik kabul edildiği takdirde firmadan kurumsal üyelik için aşağıdaki evrak istenir:

 • Kurum Logosu (Vektörel; Sitemizde Kullanılmak Üzere)
 • İmza Sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
 • Vergi Levhası
 • Temsilci Üye Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Temsilci Üye Yetkilendirme Dilekçesi
 • Temsilcinin dijital bir adet fotoğrafı
 • Kurumsal Üyelik Başvuru Formunun ıslak imzalı bir nüshası
 • Kişisel Verilerin Kullanılmasına Dair imzalanmış bir açık rıza metni

Mali işler tarafından üyeliği kabul edilen firmaya hesap bilgileri ve ödenecek tutar bilgisi gönderilir. Yönetim kurulu 01.09.2019 tarihli 106 nolu kararınca; kurumsal üyelik yıllık aidatı 2000 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca kayıt ücreti alınmamaktadır.

Üyelik işlemi; üyelik başvurusunun yönetim kurulunca onaylanması, aidatın ödenmesi ve gerekli belgelerin tamamlanması ile başlar.

Close Search Window