Genel|

MEKATRONİK MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ

GENEL KURUL GÜNDEMİ

Mekatronik Mühendisleri Derneği Genel Merkez 3. Olağan Genel Kurulunun 14.08.2022 Pazar günü saat 13:00‘da BOF HOTELS Erguvan Salonu, Tatlısu Mah. Haliç Sok. No:10 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Yeterli sayı sağlanmaması durumunda;

3. Olağan Genel Kurul 21.08.2022 Pazar günü saat 13:00‘da aynı adreste yeter sayı aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM:

 1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 2. Divan Heyeti Seçimi
 3. Yoklama ve yeter sayısının tespiti
 4. Toplantı gündeminin varsa değişiklik önerileriyle görüşülmesi ve onaylanması
 5. 2019-2022 dönem Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması, görüşülmesi
 6. 2019-2022 dönem Yönetim Kurulu Gelir/Gider Çizelgesinin okunması, görüşülmesi
 7. Yönetim Kurulunun İbra edilmesi
 8. Gelecek dönem Yönetim Kurulu adaylarının tespiti ve söz hakkı verilmesi
 9. Gelecek dönem Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerin seçimi
 10. Gelecek dönem Denetim Kurulu Önerisinin görüşülmesi
 11. Gelecek dönem Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin seçimi
 12. Gelecek dönem Çalışma planı ve tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve oylanması
 13. Varsa Tüzük değişikliğinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması
 14. Dilek ve temennilerin alınması
 15. Kapanış

Genel Kurul Kayıt Formu

ULAŞIM:

BOF HOTELS: Erguvan Salonu, Tatlısu Mah. Haliç Sok. No:10 Ataşehir/İstanbul

İrtibat:

Kurumsal İletişim Birimi

+90 212 909 35 95

Comments are closed.

Close Search Window