Genel|

İklim değişikliğinin küresel etkilerinin gözle görünür olduğu bugünlerde insanlık sera gazı emisyonlarını azaltmakta ve bununla birlikte şehir merkezlerinde ulaşım araçlarından kaynaklanan kirleticilerin halk sağlığı nezdindeki yıkıcı etkileri göz önünde bulundurularak bu kirleticileri (NOx, PM, PN, HC) mümkün olduğunca azaltmak ve nihayetinde sıfır emisyon hedefiyle kötü gidişin önüne geçmeye çalışmaktadır. Bu amaçla, kirleten öder prensibini baz alan karbon vergisi ve emisyon ticaret sistemi gibi piyasa temelli karbon mekanizmaları uygulamaya alınmakta bununla birlikte yüksek kirletici değerlere sahip dizel araçlarda yasaklanmaya/azaltılmaya çalışılarak emisyon azaltımı hedeflenerek hem iklim değişikliği ile hem de bu emisyonların halk sağlığı üzerindeki etkileri ile mücadelenin finansmanı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Diğer taraftan sektörel bazlı yapılacak emisyon azaltım çalışmaları da büyük önem arz etmektedir. Bu noktada, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %15’inden sorumlu olan ulaştırma sektöründe atılacak en önemli adımların başında fosil yakıtlı içten yanmalı motorlu kara taşıtlarının yerine elektrikli araçların kullanımının yaygınlaştırılması gelmektedir. Bu doğrultuda başta AB ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkeler sera gazı emisyonlarını düşürmek için elektrikli araçların satın alınmasını teşvik etmekte aynı zamanda bu araçların ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımlarını gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Otomotiv Mevzuatı çerçevesinde sürekli olarak güncellenen ve yenilenen otomotiv emisyon normları, içten yanmalı motorlu araç üretimini zorlaştırarak elektrikli araçlara geçiş konusunda üreticiler üzerinde bir itici güç olmaktadır. Bununla birlikte Avrupa Birliği kapsamında uygulanan araç CO2 sınırları ve uygulamaya alınan devasa ceza tutarları Avrupa araç pazarında var olmak isteyen firmaları elektrikli araç arzına mecbur kılmaktadır.

Dünya üzerindeki milyarlarca aracın süreç içerisinde elektrikli hale gelmesi ve yıllık yaklaşık yüz milyon adetlik araç pazarının elektrifikasyona geçişi bu sürecin ne kadar büyük bir ticareti harekete dönüşeceğini göstermektedir. Bu dönüşüm her ne kadar esasen iklim değişikliği ve halk sağlığının korunmasına karşı bir tedbir olsa da diğer yandan da yeni ve oldukça büyük bir ticari faaliyet alanıdır. Bu dönüşümün ticari mücadelesinde kazanan tarafta yer almak ve uluslararası pazarda fayda sağlayacak yeni kazanımlar edinmek refah seviyemizi korumak ve hatta yükseltmek için elzemdir. Bu mecburiyet ve sorumluluk duygusu bizleri, etkisi ancak bir yaprak kımıldatabilecek kadar dahi olsa, elimizden geleni yapmaya çalışmaya sevk etmektedir.

Bu itibarla elektrikli ve otonom araçlara dönüşümün şafağında yer alan bir nesil olarak gençlerimize ve sanayicilerimize bu değişimi ülkemizin imkânları ile gerçekleştirebileceğimizi göstermek adına Elektrikli ve Otonom Araçlar Konferansını düzenlemeyi faydalı gördük. Düzenlediğimiz bu etkinlikte ana sponsorumuz olan Compass 3D firmasına teşekkürü bir borç biliriz.

> ETKİNLİK PROGRAMI <

> KONFERANSA KATIL <

Konferans ücretsizdir, isteyen herkes formu doldurarak katılabilir.

Konferans ile güncel gelişmeleri Ankara Temsilciliğimiz’in > Instagram < hesabını takip edebilirsiniz.

Comments are closed.

Close Search Window