Basın, Genel|

Mekatronik Mühendisleri Derneği olarak Genel Başkanımız Sn. Ömer Yasin Adıgüzel’in 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na İmza Yetkisi Probleminin giderilmesi için vermiş olduğu 30/04/2019 tarihli dilekçesi başlayan süreç 2023 yılına gireceğimiz son günde çözüme kavuştu.

Bakanlığa başvuruda bulunarak gerekli mevzuat değişikliğinin yapılmasını talep etmiştir. İlgili Bakanlık talebimize istinaden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, Makine Mühendisleri Odasından ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından konuya ilişkin görüş talebinde bulunmuştur. Uzun süreçler sonrasında 31 Aralık 2022 tarihinde Mekatronik Mühendisleri Derneği’nin başlattığı ve meslektaşlarımızın destekleri ile Mekatronik Mühendisleri artık Asansör Avan Projelerinde İmza Yetkisine sahiptir.

Son süreçte bizlere destek olan ve imza probleminin çözüme kavuşmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Dernek Onursal Üyemiz Sn. Hasan Büyükdede‘ye teşekkür ederiz.

Bugüne kadar bu yolda bizimle yol yürüyen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Yılın son gününde 20221231 numaralı Resmi Gazetede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayınlandı.

Resmi gazeteyi incelemek için tıklayınız.

Resmi gazetede Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde aşağıdaki maddede yapılan düzenleme sonucunda Mekatronik Mühendisleri Asansör Avan Projelerinde İmza Yetkisine sahip olmuştur.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “ısı yalıtım raporu ile” ibaresinden sonra gelen ibare “elektrik mühendisi veya elektronik mühendisi ya da elektrik-elektronik mühendisi veyahut elektronik ve haberleşme mühendisi ile makine mühendisi veya mekatronik mühendisi tarafından, birlikte hazırlanan asansör uygulama projeleridir.” şeklinde yeniden düzenlenmiş, aynı fıkranın (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin sekizinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, aynı maddenin on birinci fıkrasında yer alan “Mimari proje altı takım halinde, diğer proje” ibaresi “Proje” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin yirmi sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Birden fazla yapı yapılabilen parsellerde, yapılardan herhangi birine bu bendin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı düzenlenmiş olması halinde belirtilen zorunluluklar aranmaz.”
“Elektrik tesisat projesi; mimari projeye uygun olarak; elektrik mühendisi veya elektronik mühendisi ya da elektrik-elektronik mühendisi veyahut elektronik ve haberleşme mühendislerince hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen kuvvetli ve zayıf akıma ilişkin elektrik iç tesisat projeleridir.”
“(28) 28/9/2022 tarihli ve 31967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelikte tanımlanan nitelikteki binaların tasarımının, Bakanlıktan bu amaçla belge almış meslek mensuplarının gözetim ve kontrolünde yapılmış olması zorunludur.”

İmza yetkisi hakkında daha önce yapılan canlı yayını izlemek için tıklayınız.

Comments are closed.

Close Search Window